FAQs Complain Problems

डुङ्गेश्वर गाँउपालिका दैलेखको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक अवधिमा भएका विकास कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न ।