FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मधु सुधन के सी इन्जिनियर अधिकृतस्तर (छैटौँ) madhukc012@gmail.com 9869128892
चित्र बहादुर थापा क्षेत्री लेखापाल (पाँचाै) 9848311666
दल बहादुर बि.क. अधिकृतस्तर (छैटाैँ) स्वास्थ्य शाखा 9868317428
इन्द्र प्रसाद उपाध्याय बि.नि. 9848029076
गगन बहादुर धामी कानुन अधिकृत न्यायिक शाखा ९८४८१९०६३५
अन्जु ज्ञवाली सहायकस्तर (पाँचाैँ) न्यायीक शाखा
बिजय बुढाथाेकि लेखापाल (पाँचाै) आर्थिक प्रशासन शाखा 9866812560
दिपेन्द्र कुमार बि.सी. श्रोत्र व्यक्ति dependrabc82@gmail.com 9858063999
दिपेन्द्र जङ्गशाही एच. ए. स्वास्थ्य शाखा 9858087648
अंक राज बुढा अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा वडा नं. २ 9868132928
निर्मला खड्का अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9848174264
लाेमन कुमार मल्ल सुपरभाईजर प्राविधिक शाखा lomanmalla80@gmail.com 9860395121
चित्र बहादुर रावल अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा वडा नं. ३, ४ 9844809517
दिप प्रसाद ज्ञवाली सहायकस्तर (पाँचाैँ) gdipprasad@gmail.com 9848232777
चन्द्र बहादुर बिष्ट सहायकस्तर (पाँचाैँ) 9848077148
प्रेम बहादुर हिराेजक सहायकस्तर (पाँचाैँ) prem.kurel@yahoo.com 9848142105
गाेबिन्द्र बहादुर खत्री सहायकस्तर (पाँचाैँ) 9848038371
गाेमा के.सी. स.म.वि.मि.
विनाेद थापा प्रा.स. (कृषि) binodthapakasi2045@gmail.com 9848062497
रजनी कुमारी थापा खा.पा.स.टे. rajanithapa270@gmail.com
कृष्ण बहादुर खड्का खा.पा.स.टे. 9848141450
बन्दना थापा कम्प्युटर अपरेटर bandanathapa495@gmail.com
प्रतिक्षा कुमारी थापा सव इन्जिनियर
वम वहादुर नेपाली कार्यकारी अधिकृत bam.yash@yahoo.com 9848048812