FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

साईबर एण्ड लाईवेरी काठमाडौं नेपालले यस डुङ्गेश्वर गाँउपालिका भित्र सन्चालन भएका सामुदायिक विद्यालहरूलाई I.C.T. तथा पुस्तकालय वितरण गर्ने भन्ने सुचाना प्राप्त भएकाले सामुदायिक विद्यालयहरूले उफ कार्यालय (साईबर एण्ड लाईवेरी काठमाडौं) मा सम्पर्क गर्न हुन याे सुचना प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Pages