FAQs Complain Problems

यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै नियमावलीहरुको सुचिहरु ।

    १. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली
    २. आर्थिक विकास समितिको नियमावली
    ३. कर्मचारी कल्याणकोष सम्बन्धि नियमावली

 

आर्थिक वर्ष: